วิธีการใช้งานระบบ KMUTNB E-LEARNING

วิธีการเข้าสู่ระบบ คลิก!

วิธีการเลือก Section หรือ เปลี่ยน Section คลิก!

มีปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : kmutnbmooc

ขั้นตอนการแก้ไขการลงทะเบียนด้วย Micosoft Email Login 

(MFA : Multi-factor authentication)

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Youtube KMUTNB MOOC

    รายวิชาที่มีอยู่

    รายวิชาที่มีอยู่    ค้นหาวิชา